06 mai 2016

Danskene avvikler gunstig støtteordning til solceller

Det danske Folketinget i Danmark har vedtatt å stanse en gubstig subsidieordning for solceller. Den såkaldte 60/40-støtteordninen ga en garantert pris på elektrisitet fra solcelleanleggene på 60 øre/kWh de første 10 årene og deretter 40 øre/kWh de neste 10 år. Der var ikke et øvre tak på hvor mye samlet kapasitet det kunne søkes støtte til. Ordningen har eksistert siden 1999, men en søknadsboom skapte begrunnet frykt for enorme subsidieutbetalinger.

Hele 4.500 MW i nye søknader har kommet inn siden nyttår. Flere selskaper har funnet ut at det ikke er begrensninger på hvor solparkene skal ligge. Dermed kan mange små parker plasseres ved siden av hverandre og gi storskalafordeler. Utbetalingene finansieres over vanlige forbrukeres strømregning, skriver nyhetsbyrået Montel.

Energiminister Lars Christian Lilleholt gikk ut og advarte mot at ordningen kunne utløse 11 milliarder kroner i ekstrakostnader for strømkundene, har Folketinget hastebehandlet saken.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism