04 juni 2016

Ser fortsatt økende boligpriser

Foto: seier+seier
Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi mener boligprisene vil fortsette å stige, ikke minst i Oslo, og at dette ikke kan avhjelpes gjennom mer boligbygging.

– Mange av de nye boligene vil bli kjøpt av gjeldfri 50-åringer med millioner på bok, fordi de får en mye bedre avkastning på pengene sine ved å kjøpe boliger de kan leie ut, enn ved å la pengene bli stående i banken, når rentene er så lave som nå.

Det er omlag 300.000 sekundærboliger på landsbasis. De nyeste tallene for Oslo, dvs for 2014, viser at byen har 61.525 sekundærboliger, skriver Dagsavisen på bakgrunn av opplysninger fra Skatteetaten.

Krohn-Pettersen mener det er nødvendig med tiltak som gjør det langt mindre attraktivt å investere i bolig, for å få til en endring som monner.

– Hvis vi virkelig vil hjelpe de unge i boligmarkedet, må vi skattlegge sekundærbolig hardt. Skatten må nok bli dobbelt så høy for at den skal få ønsket effekt.

Kilde: Dagsavisen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism