26 august 2016

Den bergenske kongevei gjenåpnes

Veien i Vindhella var  for bratt for hest og vogn, derfor ble det bygd ny vei i området, som sto ferdig i 1843.
Foto: Lol
De siste årene har den historiske veien over Filefjell blitt opprustet kraftig. Sherpaer fra Nepal har murt opp nye murer, broer har blitt reist etter gamle tegninger, en hel del vegetasjon er ryddet, og det er skiltet og pyntet langs traseen, skriver Bergens Tidende. Helt siden 2009 har det massive opprustningsprosjektet holdt på, og arbeiderne har vært i sving siden 2012.

Fredag og lørdag blir det offisiell åpning av Kongevegen, som strekker seg over kommunene Lærdal og Vang.

Den bergenske kongevei er den første kjøreveien mellom Christiania (Oslo) og Bergen. Hovedveien ble åpnet i 1793. Den første traseen gikk fra Bergen, via Voss og videre ned Stalheimskleiva til Nærøydalen, og følger så dalen ut til Gudvangen. Herfra gikk turen med båt ut Nærøyfjorden og videre inn til Lærdalsøyri og opp dalen til Filefjell og fjellovergangen til Tyinkrysset og ned til Vang i Valdres. Videre nedover gjennom Vestre Slidre til Fagernes, deretter ned dalføret til Bagn og opp over Tonsåsen, Etnedal og ned gjennom Land til Dokka, ved Randsfjorden, så via Branbu og Tingelstad. Ved Granavollen på Hadeland delte traseen seg, med en avstikker mot Harestua og Nittedal. Hovedtraseen gikk videre til Norderhov, så over Krokskogen, ned Lommedalen og gjennom Bærum før den til slutt endte i Oslo.

Som veisjef for hele Østlandet ga Peder Anker i 1792 den unge løytnant Johan Jørgen Krohn i oppdrag å lede arbeidet med den østfjellske delen av den nye den bergenske kongeveien mellom Christiania og Bergen. Anleggsarbeidet gikk over et stort område fra Randsfjorden, via Etnedal, over åsen til Fagernes, langs Vangsmjøsa og helt til stiftsgrensa på Filefjell. Arbeidet på vestsiden ble ledet av Wilhelm Jürgensen, også han offiser. Dette var den første kjørbare veien over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet, dagens stamvei mellom Oslo og Bergen, E16, følger i stor grad samme trasé mellom Fagernes og Lærdal. På det meste hadde Krohn 25 soldater og over 100 utkommanderte bønder i arbeid.

Kongevegen over Filefjell (PDF)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism