15 september 2016

Best naboskap ved veis ende

Jeg bor i enden av en blindgate, noe som ifølge den amerikanske sosiologen Thomas R. Hochschild er gunstig for naboskapet. Hochschilds prosjekt går ut på å intervjue de som bor i enden av blindgater om forholdet til naboene. han har også stilt de samme spørsmålene til folk som bor langs veiene.

Det viser seg at det er signifikante forskjeller: Innerst i blindveier oppga hver tredje beboer at vennskapet med de nærmeste naboene var viktig. Bare fem prosent av dem som bodde langs en vei, svarte det samme. Aller best naboskap fant Hochschild ved blindveier som ender i en rundkjøring. Den runde formen innbyr til sosial samhandling, og skaper et fellesområde som rett og slett gjør det lettere å møtes, ifølge Horschchild.

Hochschilds funn er interessante fordi forskningen er ganske entydig på at godt naboskap virker positivt på opplevd helse. Skal vi tro SSB er det gode nabolag først og fremst å finne på bygda i Norge. For de av oss som er henvist til å bo i byen, kan det være en god idé å slå seg ned innerst i en gate uten gjennomgangstrafikk.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism