04 august 2017

Stans vannskuterslippet

Mye hodeløs kjøring med vannscooter. Kilde: pxhere
I forskriften om bruk av vannscooter står det at det er tillatt å kjøre vannscooter hvis man holder 400 meter avstand fra land på sjøen, og 500 meter fra land i vassdrag, herunder innsjøer. De fleste som ferdes på sjøen har nok dessverre erfart at dette ikke overholdes, samtidig som det er mye uvettig kjøring. Ikke bare er dette til betydelig sjenanse, og begrenser andres bruk av sjøen, men kombinasjonen av fart og trange farvann fører også til styggere ulykker.
Du kan gi din stemme til aksjonen Stans vannskuterslippet, som kommer med følgende oppfordring:

Ta vare på kysten, sjøfuglene og friluftslivet! Livet ved kysten er allerede under hardt press fra utbygginger og forurensning. Nå vil regjeringen slippe vannskuterne løs i den dyrebare strandsonen vår. Fugl, fisk og folk kan dermed gå en støyende sommer i møte. Den ekstra forstyrrelsen gjør sårbare sjøfugler som ærfugl og terner enda mer utsatt. Støyen fra vannskutere forstyrrer også friluftsliv og naturopplevelser. De fleste ønsker å oppleve skjærgårdsnaturen der vi bader, padler og fisker uten risiko for villmannskjøring.

DU kan fortelle politikerne i din kommune at du ønsker strengere regler for vannskutere. Bruk skjemaet på linken nedenfor til å si fra til din ordfører.

Gå til skjema

Stans vannskuterslippet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism