22 august 2017

Verdens raskest voksende grønne energi utelatt i «grønt veikart».

EnergiNorge lanserte nylig sitt veikart for grønn vekst,». Innledningsvis er det verd å nevne at Energi Norge er en næringspolitisk organisasjon, tilsluttet NHO. Energi. som organiserer energibedrifter som produserer, transporterer og selger kraft. Det er med andre ord vel etablerte aktører som setter elektrifiseringen av samfunnet på dagsordenen. Det er samtidig sannsynligvis noe av forklaringen på en real pussighet: Energi Norge ser i sin fremtidsvisjon ser nemlig helt bort fra solenergi.

Bjørn Thorud, Ragnhild Bjelland-Hanley og Trine Kopstad Berentsen kommenterer dette i en artikkel i Energi og klima:

Solkraft er verdens raskest voksende energiteknologi, drevet av kostnadsfallet for solceller. Kostnadene faller så raskt at solenergi allerede er billigere enn alle andre energiformer i deler av verden (se Fossilbransjens siste kamp). Internasjonalt er solkraft med sin årlige vekst på 25–30 prosent kanskje en av de største driverne i overgangen fra fossil til fornybar energi og samtidig den største endringsagenten for kraftbransjen. Solkraft har selvsagt mindre betydning i Norge, men er i ferd med å vinne fotfeste – tross svært lave kraftpriser, moderat solinnstråling (dog men mer enn de fleste tror) og lav offentlig støtte.
Ved siste telling sysselsatte norske solenergiselskaper nesten 800 personer (2013), og siden den gang har næringen vokst. Gründerandelen er høy. Fra 2015 til 2016 vokste det årlige solcellemarkedet i Norge med nesten 370 prosent. Det totale markedsvolumet i Norge er imidlertid fortsatt veldig lite.

I sin visjon for et helelektrisk Norge unnlater EnergiNorge helt å nevne fordelen distribuert solkraftproduksjon gir for nettet. De unnlater også å fortelle at sol- og vannkraft passer som hånd i hanske og at forskning fra NTNU viser at økt utbredelse av solkraft i Norge vil kunne hjelpe vannkraftverkene igjennom vårknipa samtidig som flomtapet reduseres.

EnergiNorge unnlater dessuten å fortelle at solkraft brukt i fasader på bygg har en god kraftproduksjon på vinteren ettersom solvinkelen nesten er perfekt og fordi virkningsgraden på solcellene øker når det blir kaldt..

Kilde: Energi og Klima

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism