05 desember 2017

Svalbard globale frøhvelv bygges om

Foto: Martyn Smith
Svalbard Globale Frøhvelv ble åpnet i 2008. Nå må imidlertid verdens største sikkerhetslager for frø bygges om. Velvet inneholder 930.000 frøtyper, så det er best en tar skikkelig vare på dette. Hit sendes nemlig frø fra hele verden for sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller.

– Vi er nødt til å foreta oss noe slik at vi kan møte et varmere og våtere klima. Endringer i temperatur og værforhold gjør at permafrosten ikke har reetablert seg slik som vi hadde forventet. Dette handler om sikkerheten for verdensarven, slik at vi har noe å dyrke i fremtiden, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, til Aftenposten.

Det skapte store overskrifter da store mengder vann i fjor høst begynte å sige inn i tunnelåpningen. Statsbygg har kommet med forslag til tiltak, og gitt at Landbruks- og matdepartementet gir klarsignal starter anleggsarbeidet opp til våren. Nybygget kan da stå ferdig i 2019.

Selve signaturbygget over bakken blir stående, siden det er tunneldelen inn til fjellhallen hvor de største problemene har oppstått.

Slik illustreres planene for det nye servicebygget. 
Illustrasjon: Snøhetta
Tegning: Global Crop Diversity Trust

Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv

Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Foto: Matthias Heyde

Foto: Matthias Heyde

Foto: Matthias Heyde

Store mengder løsmasse rundt tunnelåpningen skal fjernes for å gi plass til en ny vanntett betongkonstruksjon. Den nye betongkonstruksjonen skal støpes sammen med portalbygget og resten av tunnelverket. Videre planlegges det dreneringsgrøfter i fjellsiden for å hindre at smeltevann fra Platåfjellet samler seg rundt adkomsttunnelen.

I tillegg planlegges et nytt servicebygg 40 meter unna åpningen. Bygget er tegnet av Snøhetta, og skal  benyttes i forbindelse med mottak og registrering av forsendelser med frø, før de plassers i hallene i hvelvet.

Frølageret prydes av kunstverket Perpetual Repercussion av Dyveke Sanne. Foto: Statsbygg/Jaro Hollan.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism