19 januar 2018

Fremtidens luftfart er elektrisk


Fremtiden for luftfarten kan ligge i elektriske fly, og det norske kortbanenettet kan vise seg å bli en viktig del av denne utviklingen. I alle fall dersom vi skal tro Avinor. Grunnen er korte avstander mellom flyplassene, noe som gjør det realistisk å fly på strøm.

Eldrift skal gi kortere reisetider, og lavere kostnader, noe som igjen kan gi lavere billettprise.  Ifølge selskapet Zunum kan kostnadsreduksjonen ligge mellom 40 og 80 prosent. Selskapet ser for seg å lansere fly som kan frakte inntil 50 passasjerer på strekninger på inntil 1000 kilometer tidlig i 2020-årene. Dette kan være noe som passer bra for norske forhold. Slike fly kan gi kortbaneflyplassene en ny vår, og åpne opp for langt flere avganger.

Dersom de nye elektriske flyene faktisk vil kunne ta av og lande på kortere rullebane, kan de få stor betydning og gi et bedre flytilbud til befolkningen.

– En del av tankene de store aktørene gjør seg om designet handler om flere små motorer. Da kan man få fly med en helt annen ytelse, eller man kan bruke større maskiner på mindre rullebane, sier sier seniorrådgiver Olav Mosvold Larsen i Avinor til Teknisk Ukeblad.

Alle som utvikler elektriske fly er imidlertid avhengige av at det skjer forbedringer innen batteriteknologi. Så langt foregår ikke denne teknologiutviklingen i store steg, og det er svært kostnadskrevende å utvikle nye batterityper. Den amerikanske konferansen «Beyond lithium-ion» er holdt hvert år i ni år, noe som illustrerer teknologiens utfordringer, skriver MIT Technology Review.

Norge har imidlertid gode forutsetninger for å være med å utvikle elektriske fly. Ingen andre land har et tilsvarende kortbanenettverk som Norge, samtidig som flygninger med lite trafikk kan egne seg for elektriske fly med beskjeden kapasitet. En annen faktor er norsk vannkraft, som kan forsyne de elektriske flyene med fly på fornybar energi. Larsen at Avinor er i dialog med Statnett om ladeplasser og hvilken kapasitet som finnes i strømnettet ved lufthavnene.

Til Aftenposten sier Avinors konsernsjef Dag Falk-Pettersen at de har satt i gang et prosjekt for å klargjøre for elektriske fly på norske flyplasser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til avisen at arbeidet har Regjeringens fulle støtte.

Kilde: Tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism