26 april 2018

Elektriske busser reduserer oljeetterspørselen


I 2017 var det omtrent 385.000 elektriske busser på veiene verden over. Omtrent 99 prosent av disse fantes i Kina alene, skriver Bloomberg. Kineserne sliter med dårlig luftkvalitet, og elektrifisering av bussflåtene er et effektivt tiltak. En buss har alene et drivstofforbruk tilsvarende 30 personbiler. I Kina registrerer det i snitt over 9500 elektriske busser hver femte uke.

1000 batteribusser reduserer oljeetterspørselen med 500 fat hver eneste dag. Ifølge Bloomberg er det ventet en økning på 37% i antallet elektriske busser. Det kan gi en reduksjon på 279.000 fat olje om dagen.

En rapport (PDF) anslår at elektriske busser vil komme ned på samme pris som dieselbusser innen omtrent 2030. Da vil batteripakken utgjøre omtrent åtte prosent av innkjøpsprisen. I 2016 var batteriet 26 prosent av prisen.

Men, dersomm etterspørselen etter elbusser øker, kan de bli billigere enn dieselbusser innen midten av neste tiår.

Kilde: Tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism