08 april 2018

Fornybar energi blir stadig rimeligere

De globale investeringene i fornybar energi utgjorde 2700 milliarder dollar i perioden fra 2007 til 2017. Dette har økt andelen fornybar energ fra 5,2 prosent til 12,1 prosent på verdensbasis

I 2017 ble det globalt installert 98 GW ny solkraftkapasitet. Det er 28GW mer enn installert kraft basert på fossile energikilder, ifølge en rapport laget for FNs miljøprogram (UN Environment).

I rapporten kommer det også frem at kostnadene ved å produsere solkraft har sunket kraftig. I løpet av 2017 har den sunket 15 prosent til 86 dollar per MWh.

Kostnadsbildet endrer seg kraftig. Elektrisitet fra solen og offshore vindkraft er de teknologin hvor kostnadsreduksjonene er størst.
Kina installerte hele 53 GW ny solkraft i fjor, og investerte med det 86,5 milliarder dollar, ifølge rapporten. Samtidig sank investeringen både i USA og Europa. I Europa var reduksjonen på hele 36 prosent, i hovedsak på grunn av store fall i investeringene i Storbritannia og Tyskland.

Kilde: UN Environment

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism