17 juli 2018

Usikkerhet om effekt av «sykkelbokser»


Såkalte sykkelbokser skal resusere ulykker. Det var budskapet fra det danske Vejdirektoratet da man satte i gang med et større forsøk.

«Undersøkelsen kan ikke påvise noen effekt av sykkelbokser i undersøkelsens syv ombygde kryss, og ut fra undersøkelsen er vår beste vurdering at en sykkelboks ikke påvirker risikoen for høyresvingsulykker og venstresvingsulykker mellom syklister som kjører rett fram og svingende biler i et signalregulert kryss. En medvirkende forklaring til dette kan være at boksen ikke ser ut til å bli brukt,» skriver forskerne fra Aalborg Universitet.

«Problemet er at de første syklistene som kommer til stoppstreken i krysset ikke har noen grunn til å flytte seg ut i sykkelboksen, siden de når det blir grønt skal mot et punkt i kryssets fjerneste hjørne – både hvis de skal fortsette rett fram eller skal til venstre. Hvis de benytter sykkelboksen, må de flette seg inn i den trafikkstrømmen som kommer i den direkte forlengelsen av sykkelstien/banen. I tillegg kommer det at de sist ankomne, som kanskje kunne se en fordel av å flytte seg ut i sykkelboksen, fordi de dermed har mulighet til å komme foran, ofte ikke har denne muligheten, siden de høyresvingende bilene og de først ankomne syklistene blokkerer,» skriver forskerne.Avdelingsleder Marianne Foldberg vurderer det slik at syklistene ennå ikke har blitt vant til å bruke boksene slik det var ment at de skulle brukes.

«Man kan ikke konkludere med at sykkelbokser er en dårlig idé. Tvert imot tyder alt på at når man gjør endringer i et kryss, tar det tid for syklistene å venne seg til endringene og til å bruke sykkelboksene. Det er derfor viktig at kommunene er i dialog med syklistene og får kommunisert ut til alle hvordan sykkelboksene skal brukes. Vi følger med på utviklingen omkring sykkelboksene, og vi vil senere ta stilling til hvorvidt de langsiktige effektene skal undersøkes nærmere,» skriver Marianne Foldberg til Ingeniøren.

Les rapporten Evaluering af Storskalaforsøg Med Sykkelbokse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism