28 desember 2018

Mikromobilitet

Ulike former for mikrobiler vil vi se mer av, men også mindre kjøretøy – fra elektriske skøyter, via rullebrett og sparkesykler til større transportsykler. Foto: Morio
I 2050 vil anslagsvis 68 prosent av ti milliarder mennesker bo i byer. Det blir trangt, og den elektriske bilen er for stor for å dekke individuelle transportbehov. Bildeling i ulike former i kombinasjon med kollektiv transport er åpenbart en del av løsningen, men gir likevel ikke optimal fleksibilitet for enkeltindivider.

Fremtidens urbane transport kan bare bli bærekraftig gjennom en kombinasjon av oppgradert kollektivtrafikk og ulike former for langt mer energieffektiv, elektrifisert personlig transport. Det vi kan kalle mikromobilitet.I løpet av få år har mer enn 500 millioner mennesker tatt i bruk ulike former for mikromobiltet. På sikt kan mikromobilitet komme til å erstatte mange av bilens nåværende bruksområder i urbane områder. Samtidig blir en armada av rullende dingser leverandør av enorme datasett som vil kunne bídra til utformingen av fremtidens byer.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism