18 januar 2019

Norsk gasseksport går vanskelige tider i møte


Ingen betviler betydningen av olje og gass i de tiårene vi har bak oss. Så er spørsmålet: hvor lenge kan det fortsette?

– Det blir tøff konkurranse for den som skal produsere EUs siste gass, sier Thina Saltvedt i Nordea, til Klassekampen.

EU-kommisjonen går inn for å skjerpe unionens mål om kutt i utslippene av klimagasser innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990, fra 40 til 45 prosent. Det vil bety at forbruket av olje og gass i EU skal reduseres kraftig. Planen er dermed dårlig nytt for norsk gasseksport.

EU-kommisjonen har lagd en rekke scenarioer som viser ulike måter å oppnå kraftige klimakutt innen 2050. Alle scenarioene legger opp til en skarp reduksjon av oljeforbruket i EU allerede i 2030, om 12 år. 

Norge lobber for naturgass i EU. Argumentene har vært at naturgass er en viktig bru fra kullkraft til et bærekraftig samfunn. I EU-kommisjonens scenarioer skal naturgass stå for 20 prosent av EUs energikonsum i 2030. Det er omtrent som i dag. Etter 2030 skal naturgassens andel av energiforbruket reduseres «skarpt», heter det i analysen som følger med kommisjonens langtidsstrategi.

I 2050 skal naturgass stå for mellom 9 og 3 prosent av energiforbruket, avhengig av scenario.

– Vi er veldig bundet til Europa, for vi eksporterer gass gjennom rørledninger, der nesten all gassen går. Risikoen nå er at vi satser på prosjekter som ikke gir lønnsomhet. Vi er veldig avhengige av at Europa fortsetter å etterspørre vår gass, sier Saltvedt. Hun tror utviklingen i EU vil påvirke utviklingen av nye norske offshore-prosjekter, og spesielt arbeidsplassene knyttet til olje- og gassindustrien.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism