18 mai 2019

En million arter utrydningstruet

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) vedtok nylig tilstandsrapporten om jordas natur og biomangfold. Det er usikkert hvor mange arter som finnes, men ett anslag ligger i underkant av 9 millioner. Det inkluderer insekter, planter, sopp og noen typer mikroorganismer. En million av disse kan komme til å forsvinne.

Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning og på den måten bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester. Naturpanelets rapport beskriver sammenhengene mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen, og hvordan dette har utviklet seg gjennom de siste femti årene.
  • Mennesker har gjort betydelige endringer på tre fjerdedeler av jordens landoverflate.
  • Mer enn en tredjedel av landoverflaten brukes nå til jordbruk eller ulike former for dyrehold, og tre fjerdedeler av ferskvannsressursene på jorden går til denne bruken.
  • Landbruk har økt med 300 prosent siden 1970, og skoghogst har økt med 45 prosent. Totalt utvinnes det 60 milliarder tonn med ressurser hvert år, som inkluderer både fornybare (som skog) og ikke-fornybare (som mineraler). Dette er en dobling siden 1980.
  • Plastforurensningen er 10 ganger så stor i dag som i 1980. Flere hundre millioner tonn med giftig avfall går også ut i havene på jorda hvert år.


I tillegg presenterer rapporten flere scenarioer for de kommende tiårene. Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene, ifølge forskerne. Det må store samfunnsendringer til for nå målet om tap av naturmangfold.

Dette blir den grundigste og mest omfattende rapporten om tilstanden til verdens natur noensinne. Dette er første gang det publiseres en rapport av denne typen siden 2005 og det er første gang en slik rapport lages med bred internasjonal forankring.

150 ledende eksperter fra 50 land er hovedforfattere og har fått med bidrag ytterligere 250 eksperter. Rapporten gir svar på hva status er for de internasjonale målene om bærekraftig utvikling, Aichi-målene for naturmangfold og Paris-avtalen om klimaendringer.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism