30 desember 2019

Byggingen av Golden Gate Bridge – historisk film

Foto: Frank Schulenburg
Golden Gate Bridge er en hengebro over Golden Gate, munningen av San Francisco-bukten. Broen forbinder San Francisco med Marin County, og er 2,7 km lang.
Broen ble konstruert Joseph B. Strauss, en ingeniør som nok er mest kjent for nettopp Golden Gate Bridge, men hvis innsats som ingeniør også er knyttet til utviklingen av heve-senke bruer med kontravekter.

Skansenbrua i Trondheim. konstruert av Joseph Strauss
Skansenbrua i Trondheim, ble bygget i forbindelse med Dovrebanen, er faktisk konstruert av Strauss. Broen har en kontravekt opphengt i et stangparallellogram, samt motorer og tannhjul for å løfte og senke klaffen på brua.

Tilbake til Golden Gate: her ble broen bygget av stålelementer fra Bethlehem Steel Corporation i Bethlehem, Pennsylvania.  Stålet ble tilvirket i Bethlehem og sendt med skip til vestkysten av USA, en tur som gikk via Panamakanalen. Under andre verdenskrig hadde Bethlehem Steel rundt 300.000 ansatte. Selskapet kom seg så vidt gjennom krisen i amerikansk stålindustri på 1980-tallet, men i 2001 gikk selskapet konkurs og stålproduksjonen ble overtatt av International Steel Group.

Og så var det filmen som beskriver arbeidet med å bygge broen:Broen ble bygget mellom 1933 og 1937, og er med sitt 1280 meter lange hovedspenn en av verdens lengste hengebroer. Den var inntil 1964 verdens lengste bro totalt. Broen er en vektankret hengebro, med to brutårn av stål. Hvert tårn og veier 11.000 tonn. Hovedkablene er laget av over 25.000 individuelle vaiere og overfører vertikalkrefter fra brodekket til tårnene. Vekten av kablene er omtrent det samme som tårnene.

Golden Gate Bridge var en suksess og hadde inntjent sine kostnader på 75 millioner dollar innen 1971. Kun reisende på vei sørover inn i San Francisco måtte betale bompenger. De siste 70 årene har den stått imot utallige jordskjelv, inkludert det ødeleggende jordskjelvet med en styrke på 7,1 på Richters skala i 1989.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism