29 januar 2020

Norges "styggeste" kirke

Da avisa Dagen skulle kåre Norges styggeste kirke ble "vinneren" Østre Porsgrunn kirke, som ble vigslet den 15. september 2019.

Den nye kirken erstattet en kirke fra 1760 som ble påtent og brant ned til grunnen i 2011.

Det var høyst ulike oppfatninger om hvorvidt kirken burde bygges opp som en kopi, eller som en moderne kirke. Det pågikk i årevis en aksjon for å få oppført en rekonstruksjon av kirken som brant, men blant aktive medlemmer i menigheten ønsket de fleste en moderne kirke. Dette ble også vedtatt av Porsgrunn kirkelige fellesråd, som var ansvarlig for bygging av ny kirke.

Verd å merke seg er at også presenten er svært fornøyd. Samtidig var alle kandidatene som Dagens lesere kunne stemme på, bygget de siste 60 årene. Seks av kirkene ble ferdigstilt en gang mellom 1990 og 2019.

– Denne kirken blir et bygg for framtida. At den dekkes med porselensplater synes jeg er en genistrek. Det bygger på Porsgrunns image som porselensbyen, sa sogneprest Ivar Brobakken til Porsgrunns Dagblad i 2015.

Illustrasjon: Espen Surnevik og Trodahl arkitekter
Den nye kirken ble tegnet av arkitekt Espen Surnevik og Trodahl arkitekter. Bygget omtales gjerne som «porselenskirken», ettersom det er kledd utvendig med fliser som skal minne om porselen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism