20 februar 2020

Mennesker påvirker global oppvarming

Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech
Nasa «vet» ikke at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Artikler på Nasas egne nettsider sier at klimaendringene vi ser i dag ikke kan forklares uten å vise til menneskelig aktivitet.

Blogginnlegget der det påstås at Nasa vet at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt, lenker til en artikkel på Natural News der påstanden fremsettes. Artikkelen viser til Milankovic-teorien, som beskriver hvordan endringer i jordens bane rundt solen påvirker temperaturen. At jordens bane rundt solen har innvirkning på klimaet, er etablert kunnskap innenfor klimaforskning. Teorien er ikke i strid med at menneskelig aktivitet kan føre til global oppvarming.

Natural News er kjent for å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon, blant annet om klima. Artikkelen det vises til har blitt tilbakevist gjentatte ganger.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism