08 april 2020

Ikke la klimakrisen komme som pandemien

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, og Jens Ulltveit-Moe, styreleder, Skift – Næringslivets klimaledere, skriver i et debattinnlegg at krisetiltakene som innføres nå, er et godt eksempel på hva næringslivet ønsker å unngå med klimatiltak: at altfor mye må gjøres på altfor kort tid.

De viser til at WHO har lenge advart mot en ny pandemi, samt en fem år gammel TED-Talk der Bill Gates snakker om manglende pandemiberedskap. Hadde vi som verdenssamfunn handlet etter forskernes oppfordringer, hadde vi ikke vært i en like presset situasjon i dag.Haugland og Ulltveit-Moe sitt poeng er at vi ikke bare må gjøre oss klare for den neste pandemien, men vi må også for å forberede oss bedre på klimakrisen. En økologisk kollaps vil være langt mer alvorlig enn dagens pandemi. Som samfunn har vi neglisjert problemet i så langt tid at krisen er i ferd med å bli akutt. Vi ser nå, som en følge av koronapandemien, at akutte tiltak fort ender opp med å bli veldig dyrt. De foreløpige estimatene for det økonomiske tapet i 2020 er på rundt 1000 til 2000 milliarder dollar – altså et oljefond eller to.

Rekordlave oljepriser, en svak krone og et stup i etterspørselen av en rekke varer og tjenester gjør at vi uansett er nødt til å tenke nytt. Haugland og Ulltveit-Moe mener tiden er inne for en norsk «Green Deal» som gir langsiktige rammer for hvordan norske bedrifter skal vokse inn i fremtiden.

Tiltakene i demokratier som ble rammet hardt av Sars-utbruddet, som Sør-Korea, Japan og Singapore, har vist like god effekt som de autoritære tiltakene i Kina. Det er vel så viktig at demokratier som Norge og EU går foran i den globale klimasaken.Bill Gates ble nylig intervjuet om pandemisituasjonen i 2020. Mot slutten av dette intervjuet trekker de nettopp denne analogien til utfordringene vi står ovenfor med hensyn til klima:Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism