05 desember 2020

Demografiutfordringer i distriktene

Det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men det vil kreve en aktiv distriktspolitisk innsats. Det er en av konklusjonene til demografiutvalget som i dag overleverte sin rapport.

Distriktsdemografiutvalget, som er ledet av Victor D. Normann, overleverte 4. desember sin utredning til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Utredningen viser at det blir flere eldre og færre unge i distriktene framover. Dette kan i sum gi en relativt stabil folketallsutvikling, men det blir færre yrkesaktive per innbygger. Gitt disse utviklingstrekkene mener utvalget at målet for distriktene framover ikke bør være vekst i seg selv, men å skape et godt samfunn for menneskene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktspolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene.

– Selv om jobbene finnes i distriktene, velger mange unge å bosette seg i mer sentrale strøk. Derfor er desentralisert utdanning og gode lokalsamfunn for familier og unge arbeidssøkere viktig, i tillegg til attraktive jobber i privat sektor, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Utvalget mener det er viktig for Norge at befolkningen i distriktene opprettholdes. Men det vil kreve en aktiv innsats fra både enkeltkommuner og fra staten. Utvalget mener et bredt spekter av tiltak må til, blant annet innenfor samferdsel, helsetjenester, utdanning og boligmarkedet. De foreslår også et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, der tiltakene blir evaluert før de eventuelt innføres i stor skala.

Regjeringen har i høst mottatt to distrikts-NOU-er: Distriktsnæringsutvalgets rapport og distriktsdemografiutvalgets rapport. Ungdommens distriktspanel vil også gi regjeringen sine innspill til framtidens distriktspolitikk til våren.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism