28 januar 2021

Erfaringsrapport fra sirkulærprosjektet KA13

Foto fra befaring, Oppsal sykehjem. Foto: Randi Lunke 
Tilskjæring og monteringsarbeid. Foto: Anne S Nordby 
Fasadeplater under montering. Foto: Randi Lunke
Entra sitt kontorbygg i Kristian Augusts gate 13 (KA13) har fått mye oppmerksomhet for å ta ombruk på alvor. Bygget, som består av både en eksisterende del og et nytt tilbygg, er det første i Norge som oppfyller kriteriene som FutureBuilt har satt for sirkulære bygg (PDF). 

Nå deler Entra og mange av de involverte sine erfaringer i form av en fyldig rapport. Prosjektet Kristian Augusts gate 13 har, i tillegg til internt ombruk, hentet inn bygningsdeler fra mer enn 25 donorbygg og overskuddsartikler fra leverandører i et omfang som vi aldri før har sett maken til. 

Overskudd etter riving: En stabel med konstruksjonsvirke ble til vakre bord. 
Foto: Drivved
Det er en rekke overraskelser i rapporten, ikke minst hvor store klimagassbesparelser ombruk kan bidra til. Flere av de mye brukte materialgruppene har en CO2-besparelse på godt over 90 prosent, sammenlignet med nye bygningsdeler. Klarere kan det ikke sies: ombruk og sirkulære bygg er et viktig verktøy i møte med det grønne skiftet.

I rapporten får vi lese om erfaringene som er gjort med alle tenkelige bygningsdeler i prosjektet, fra ombruk av stålbjelker og hulldekkeelementer, til rekkverk og belysning. Det er redegjort for den praktiske gjennomføringen, valg av kontraktsform, dokumentasjon, testing og bearbeiding av bygningsdeler, montering, kostnader og miljøeffekter, avhending av overskuddsmaterialer og selvfølgelig en strategi for framtidig demontering. De ulike aktørene i prosessen og representanter fra de ulike byggfagene, slipper også til med sine erfaringer. Både gode og mindre gode erfaringer er tatt med i rapporten.

Last ned: Kristian Augusts gate 13 erfaringsrapport

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism