Rapportnr.

Dato

Tittel

Oppdragsgiver / mottaker

20021504-01
Rapport

24.07.03

Reguleringsplan for Ask sentrum. ROSanalyse kvikkleireskred, med forslag til tiltaksplan

Gjerdrum kommune

20021504-02
Rapport

24.07.03

Reguleringsplan for Ask sentrum.
Grunnundersøkelser – datarapport

Gjerdrum kommune

20031570
Teknisk notat

19.11.03

Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum kommune

Nordbohus Romerike AS

20031570
Teknisk notat

02.09.04

Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum kommune. Stabilitetsforhold på området syd for Gjerdrum aldershjem

Odd Sæther

20031570
Teknisk notat

14.01.05

Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum kommune. Stabilitetsforhold og stabilitetsforbedrende tiltak

Odd Sæther

20031570
Teknisk notat

20.02.05

Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum.
Utlegging av stabiliserende fylling  i Fjeldstadbekkdalen

Gjerdrum Boliger AS

20031570
Teknisk notat

08.03.06

Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum kommune. Erosjonsbeskyttelse, Fjeldstadbekken

Øvre Romerike Prosjektering AS

20031570
Teknisk notat

21.04.06

Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask sentrum. Sikring av stabilitet og avrenning for anleggsområdet

Gjerdrum kommune

20031570
Teknisk notat

15.05.06

Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask sentrum. Utlegging av kvalitetsfylling

Gjerdrum boliger AS

20031570
Teknisk notat

18.05.06

Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask sentrum. Resultat av sjaktgravinger

Gjerdrum boliger AS

20031570
Teknisk notat

30.08.07

Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask sentrum. Stabilitetsforhold ved utbygging av Nystulia

Gjerdrum boliger AS

 
Her finner du PDF av rapportoversikten

Kilde: NGI