15 februar 2021

Bauhaus for det 21- århundre

Alle bilder fra urban-beta.de
Erling Dokk Holm skriver om EU-kommisjonens nye Bauhaus-initiativ, et prosjekt som tydelig signaliserer at Europa kan kombinere det grønne skiftet med en sosial og kulturell nivåheving. Prosjektet har åpenbar referanse til den tyske Bauhaus-skolen som i perioden 1919–1933 reformulerte forholdet mellom kunst, design go arkitektur og hvordan dette sto i forhold til samfunnet.


EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen presenterte «New European Bauhaus»-initiativet  tidligere  i år. Prosjekt som tar sikte på å kombinere en rekke ulike mål:
 1. Senke klimagassutslipp gjennom å rehabilitere eksisterende bygningsmasse.
  Boligsektoren sto for 26 prosent av EUs energiforbruk i 2018. Inkludert kommersielle bygninger blir andelen av EUs energiforbruk rundt 40 prosent. Hele 36 prosent av unionens CO2-utslipp kommer fra denne sektoren. 
   
 2. Utvikle ny bygningsteknologi for å kutte utslipp.
   Minst 75 prosent av bygningsmassen kan lett få redusert energiforbruk
  Massivtre-teknologi innebærer at CO2-utslippet ved nybygg kan reduseres til et sted mellom 50 og 25 prosent av hva det er i et konvensjonelt betongbygg.
   
 3. Skape rimeligere boliger til flere.

 4. Skape interessant arkitektur som bidrar til å eksemplifisere hvordan rehabilitering og nybygging i grønn regi kan ha både estetisk appell og økonomisk verdi.

 5. Prosjektet skal utvikle seg gjennom involvering i designprosessen der mange fagfolk of innbyggere skal delta.
Som eksempel på hva det nye Bauhaus-initiativet vil kunne innebære viser Erling Dokk Holm til de franske arkitektene Lacaton & Vassals rehabiliteringsprosjekter. Europas mange ulike land har alle dette til felles; etterkrigstidens bebyggelse trenger å opprustes, både miljømessig estetisk, arkitektonisk og sosialt.


Det tyske prosjektet Urban Beta representerer bygger ut boliger med mindre arealer til den enkelte beboers private sone, ogmen desto større fellessoner. På den måten skapes et grunnlag for å oppfylle både sosiale og miljømessige mål.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism