15 februar 2022

Bærekraftig alternativ til sement

Betong er verdens desidert mest brukte bygningsmateriale. På verdensbasis anslås det at betongbruken ligger på 12,5 milliarder kubikkmeter årlig. Den viktigste ingrediensen i betong er sement. Problemet er at sementproduksjon står for om lag åtte prosent av verdens klimagassutslipp.

Det norske selskapet Saferock har utviklet en teknologi som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong. Dette kan føre til en kraftig reduksjon av CO2-utslipp, som er en betydelig utfordring i byggebransjen. Saferock er en spin-off fra Universitetet i Stavanger og målet med pilotanlegget er å kommersialisere egenutviklet teknologi for produksjon av geopolymerbetong. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner.

Det er et stort behov for mer bærekraftige alternativer til sement. I vanlig sementproduksjon kommer størsteparten av CO2-utslippene fra brenning av kalkstein. Under høy temperatur drives CO2 ut av kalksteinen. Saferocks teknologi baserer seg heller på en blanding av knust stein og geopolymer, og unngår dermed både forbrenning og bruk av kalk.

Avgangsmasser fra gruvedrift har vist seg spesielt godt egnet i Saferocks produksjonsprosess. Ilmenittprodusenten Titania skal levere gruveavfall som innsatsfaktor til pilotanlegget. Ved full drift vil anlegget ha en produksjonskapasitet på opptil 17 tonn geopolymerbetong per dag.

I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger. I tillegg planlegger Lysefjorden Investering å demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferocks pilotanlegg i oppføring av et signalbygg ved Lysefjorden i samarbeid med Snøhetta.
Skjønt ideen om geopolymer er ikke unik, selv om råmaterialet her kommer fra andre kilder:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism