27 februar 2022

Konstruktiv bruk av utrangerte vindturbinblader

Blader fra utrangerte vindturbiner er i ferd med å bli et betydelig problem der rotorbladene av vindmøller begraves ofte i deponier. Vindturbinblader av kompositt har en gjennomsnittlig levetid på 25 til 30 år i et vindkraftverk, men komposittmateriale og er utfordrende å gjenvinne.

Materialene er samtidig svært solide og kan brukes til ulike konstruksjoner. Den første broen av turbinblader ble bygget i Polen på slutten av fjoråret. Det polske gjenvinningsselskapet Anmet og partneren GP Renewables Group installerte sin første bro for fotgjenger og sykkel med dragere laget av gjenbrukte komposittvindturbinblader. Broen er et resultat av tre års forskning og utvikling, og gangbrostrukturen er patentert med planer for kommersialisering.

Ifølge Anmet er konseptet en løsning på problemet med utrangerte turbinblader. Å gjenbruke bladene på denne måten presenteres som et alternativ til enten å grave ned utrangerte blader eller kaste dem ved hjelp av dyre eller energikrevende prosesser. Denne løsningen, sier Anmet, gir bladene et nytt liv og unngår råvareforbruk og utslipp knyttet til produksjon av nye byggematerialer. 

Denne typen gjenbruk møter imidlertid noen utfordringer knyttet til styrkeberegning og dokumentasjon. Håpet er at man kan utvikle standardiserte elementer, og sortere turbinbladene etter forfatning og kvalitet slik at de kan anvendes til forskjellige bruksområder.

Et annet prosjekt, i Danmark. der brukte turbinblader blir til flotte sykkelskur:Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism