28 februar 2022

Over 3 milliarder mennesker er sårbare for klimaendringer

 Mandag 28. februar lanserte FNs klimapanel den andre delrapporten i deres sjette hovedrapport. Rapporten vurderer konsekvensene som klimaendringene har på samfunn og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss de endringene vi står oppe i og som vil komme.

Klimaendringene skjer raskere, og konsekvensene av selv små temperaturøkninger er alvorligere enn tidligere antatt. Det viser en ny rapport fra FNs klimapanel. Det vil være billigere, og samtidig mer effektivt, å tilpasse oss klimaet nå enn å vente med det.

– Vi opplever oftere ekstremvær med påfølgende flom, ras og oversvømmelser i en styrke og hyppighet av en ny dimensjon. Staten og kommunene må planlegge og bygge for en annerledes framtid. Forebygging av skader er som regel billigere enn å reparere i etterkant. For å styrke dette arbeidet, setter vi blant annet i gang arbeidet med en ny stortingsmelding for klimatilpasning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Rapporten fra FNs klimapanel viser at virkningene av klimaendringene allerede er en risiko for naturen og for grunnleggende samfunnssystemer som vannsikkerhet og matproduksjon; helse og velvære; og byer, bosettinger og infrastruktur.

– Selv om vi lykkes med å holde den globale oppvarmingen på 1,5 grader, viser den nye FN-rapporten at endringene i klima og natur vil være betydelige. Konsekvensene ved lavere temperaturnivåer vil bli mer alvorlige enn tidligere antatt. Hver tidels økning av den globale temperaturen teller, sier Barth Eide.

Miljødirektoratet: Det haster å håndtere akselererende klimarisiko

Det er de fattigste og mest sårbare som rammes hardest av klimaendringene. Men endringer og klimahendelser i andre land vil også få konsekvenser for oss her i Norge. Det kan være tilgang til og prisnivået på varer, verdien på utenlandske investeringer eller sikkerhetspolitiske forhold og flyktningstrømmer som følge av klimaendringene.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism