13 februar 2022

Verktøykasse for å bedre inneklima

SINTEF-prosjektet «Skoler på vent» har utviklet en verktøykasse med lavterskel tiltak for å bedre inneklimaet ved  skoler som venter på nye bygg eller sliter med dårlig inneklima. Målet med prosjektet er å finne fram til forskningsbasert kunnskap som vi kan bruke i rådgivingen vår, og å vise at det er mulig å omsette kunnskapen i praksis på en relativt enkel måte, slik at inneklimaet bedres.

Prosjektet har utviklet en nettbasert verktøykasse der man kan få råd om løsning på de problemer skolen måtte ha innenfor ulike kategorier, som dårlig luft, vanskelig akustikk, tørr luft etc. Verktøykassen inneholder alt fra enkle løsninger som kan gjennomføres av lærere og elever i klasserommet til større tiltak som krever fagfolk.

Astma og allergiforbundet oppdaterer også egne nettsider med relevant kunnskap om blant annet inneklima.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism