19 august 2022

Arkitektur med kunstig intelligens

I sommer har jeg eksperimentert en god del med å skape bilder gjennom tekst ved hjelp av tjenester basert på kunstig intelligens. I denne sammenhengen blir "Prompt engineering" eller "prompt craft" viktig – de som anvender språk (i vid forstand) på komplekse måter blir best skikket til å føre kreative dialoger med maskiner. Her er det mye interessant og det berører en rekke temaer som jeg skriver om i Digitale medier og materialitet.

Her vil jeg imidlertid dele et konkret forsøk, en form for skisseøvelse med Open AIs Dall-E. Her bruker jeg den versjonen som gir bilder med relativt lav oppløsning, men jeg tror likevel dette gir et visst inntrykk av hvordan en kan jobbe med dette i fremtiden.

Jeg begynner med denne teksten: "A small modernist cottage in the style of Frank Lloyd Wright placed in the pine woods with mountains in the background."

Resultatet ble i første omgang disse fire bildene:


Jeg velger å jobbe videre med det ene bildet. Her er altså ideen å gi Dall-E det bildet som "hyttebyggeren" er mest fornøyd med og generere nye skisser med dette om utgangspunkt. På et tidspunkt kommer en til en serie bilder som kan gi grunnlag for å utarbeide tegninger ved hjelp av sammenlignbare teknikker som det f eks Spacemaker benytter. Merk at ting beveger seg raskt på omsrådet maskinlæring og kunstig intelligens, jmf nevnte Spacemaker som ble solgt for et par milliarder, kun noen år etter oppstarten.

Et mer reelt scenario vil innebære at en også gir maskinen tekstkommandoer som bidrar til å raffinere bildene i den retningen oppdragsgiveren ønsker. Det er nok i denne sammenhengen at en fagperson vil kunne spille en betydelig rolle også i fremtiden. Her ville jeg kanskje lagt til et ønske om en utvendig trapp opp til takterrassen.

Det som kan fremstå som ansatsen til en takterrasse forsvinner imidlertid på den neste versjonen som maskinen gir meg:


Neste versjon:


Og jeg avslutter med denne versjonen:Foreløpig har jeg jobbet lite med tekstbeskrivelsen, noe som åpenbart har stor betydning. Et litt mer raffinert forsøk med "A wide angle photo of a small modernist cottage in the style of Frank Lloyd Wright placed in the pine woods with mountains in the background. An outside staircase leads up to a terrace at the top of the flat roof. "


:Det er åpenbare svakheter i hvordan maskinen tolker teksten, men det er likevel grunn til å spørre segVil dette kunne ha betydning for arkitekters rolle i fremtiden. Åpenbart, slik jeg ser det, ikke minst gitt at denne teknologien fremdeles er helt i begynnelsen. 

Bildene genereres med teknikker som ikke baserer seg på 3D-modeller. Det er dermed ikke en direkte link til det som kan danne grunnlag for tegninger. Jeg tror imidlertid denne delen absolutt er løsbart, jmf denne saken på Archdaily som allerede er noen år gammel. Her vises det også til et spennende prosjekt ved Harward.


Den videre utviklingen betyr nok ikke at profesjonelle blir uten oppgaver, men måten en kommuniserer med kunder vil utfordres.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism