06 januar 2024

Forslag til nytt musikkteater i Bergen

De fem utvalgte arkitektgrupperingene i plan- og designkonkurransen om utformingen av Griegkvartalet med nytt musikkteater har levert sine løsningsforslag, og konkurransejuryen er godt i gang med sitt arbeid.

Juryen vil senere i januar offentliggjøre hvilke tre blant de fem grupperingene som går videre til finalen. I finalefasen vil det bli gjennomført forhandlinger med de tre aktuelle grupperingene. Den endelige vinneren av plan- og designkonkurransen vil bli gjort kjent i mars.

Bergen trenger sårt et musikkteater der publikum kan oppleve musikaler og opera, ballett og dans på en fullverdig måte. Musikkteatret vil tilby et mangfoldig utvalg av arrangement og uttrykksformer, først og fremst forestillinger og konserter, men også konferanser og utstillinger. Publikums etterspørsel er stor, samtidig som kapasiteten i Grieghallen er sprengt og arrangement må avvises.

Med en ny bearbeiding av området på Edvard Griegs plass mot inngangen til det nye musikkteatret, skal et åpent, inviterende og levende byrom skapes som del av den nye møteplassen Griegkvartalet.

Arenaklyngen Griegkvartalet med det nye musikkteatret vil komplementere andre nybyggprosjekter i Bergen, som en ny byarena, nytt scenekunsthus i Sentralbadet og ny arena på USF Verftet.

Byggeprosjektet har en foreløpig brutto arealramme på om lag 18.000 kvm og et foreløpig kostnadsanslag på 2,1 mrd eksklusive tomtekostnader.

De fem utvalgte arkitektgrupperingene i plan- og designkonkurransen:
 • Henning Larsen Architects
 • Mad Vest
 • Nordic Office of Architecture
 • Snøhetta Oslo
 • Zaha Hadid Architects
Alternativ 1 ”Nina”

Alternativ 2 “Legato”

Alternativ 3 “Med en vandlilje”

Alternativ 4 ”Efterklang”
Alternativ 5 ”Kontrapunkt”

Jurymedlemmene:
 • Anne-Grete Strøm-Erichsen, juryleder, tidligere politiker og IT-rådgiver
 • Roar Bjordal, tidl. prosjektdirektør i Statsbygg
 • Bernt Bauge, direktør, Musikkselskapet Harmonien
 • Odd Halstensen, produksjonssjef, Bergen Nasjonale Opera
 • Knut Longva, arkitekt, Longva Arkitekter, NAL oppnevnt
 • Brede Eriksen, regionleder Vest Arkitektur og bygg, Asplan VIAK, RIF oppnevnt
 • Nuno Almeida, landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter, NLA oppnevnt
 • Erik Østby, prosjektleder/ITB-rådgiver, RIF oppnevnt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism