30 januar 2006

Nye bygg sluker energi

Tall fra Enova viser at nye kontorbygg bruker i gjennomsnitt 288 kWh/m2 per år mens bygg fra før 1931 kun behøver 201 kWh/m 2 per år.

"- Vi tror intensjonen i byggforskriftene systematisk omgås ved bruk av energirammemetoden for beregning av energibruk, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad hos Enova. Enova er et statlig foretak etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Energirammemetoden er en av flere metoder som benyttes for å beregne energibruk under prosjektering. Den åpner for bruk av både solvarmetilskudd og personvarmetilskudd, mens den overhodet ikke tar hensyn til kjølebehov.
"

Utstrakt bruk av glass er en av årsakene til det høye energiforbruket, noe som skaper et betydelig behov for kjøling. I den kommende forskriften om energibruk vil behovet for kjøling bli ivaretatt, noe som kan føre til at bruken av glassfasader blir redusert.

Enovas statistikk for energibruk er basert på 9,3 millioner kvadratmeter næringsbygg, som er omtrent åtte prosent av den totale massen i Norge.

- Nye bygg sluker energi - Teknisk Ukeblad.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism