18 februar 2006

Nordic Urban Design 2006

Urban design er en ny måte å tenke og planlegge byer på, og representerer en planleggingsmetode som allerede er utbredt i Storbritannia og Nederland.

I disse dager samles noen av de fremste på dette feltet til en konferanse i Bergen i regi av Nordic Urban Design Association. Foredragsholderne representerer noen av de mest profilerte internasjonale selskaper innen urban design og arkitektur, og har gjennom sine prosjekter demonstrert behovet for urban design som kompetanse.

Samtidig legges det vekt på hvilken økonomisk verdi og vekst prosjektene oppnår ved bruk av urban design som verktøy i planleggingsfasen av ethvert stort prosjekt.

- Urban design handler om å finne ut hvordan folk oppfører seg i byen. Hvor beveger de seg? Hvor stopper de og hviler?

Tim Stonor beskriver en av de viktigste metodene innenfor urban designer. Selv jobber han med en programvare som spår folks bevegelser i byen. I tillegg teller og observerer han mennesker i byen og ber dem svare på hva de ønsker seg med et nytt bygg eller område. Svarene gir god hjelp til byplanleggere og arkitekter som skal utvikle byen.

Mennesker i byene beveger seg ifølge Stonor etter et svært forutsigbart mønster.

- Handel er fundamentalt for urbanitet. I hele verden handler vi etter samme mønster, enten det er langs en gate, på et marked, i en souk eller på et kjøpesenter. Men når vi kommer utenfor handleområdene, til boligene våre, strukturerer vi det på forskjellige måter avhengig av hvilket land vi er i, sier Stonor.


Et omfattende case-study kan du finner her.

Flere undervisningsistitusjoner her hjemme har tilbud innen "Urban Design", UiS har til og med en egen bachelor i "Byutvikling og Urban Design", som skal sette studentene "i stand til å skape design, form og uttrykk basert på funksjonelle, estetiske og miljømessige krav. Det innebærer en kombinasjon av både kreative, analytiske og tekniske ferdigheter, estetisk sikkerhet og teknisk kompetanse. Din interesse for å skape forestillinger og bilder av fremtidige by- og områdeutforming er helt avgjørende. Det er også viktig at du er interessert i både frihåndstegning, form og farge og bruk av informasjonsteknologi som du skal arbeide med i hele prosessen fra de første skisser til ferdige prosjektforslag og utførelse.."

Oppdatering: Universitetet i Stavanger vil fra høsten 2006 kunne tilbye et masterstudium i byutvikling og urban design:

Studiets sentrale mål er å kunne forstå sammenheng mellom de daglige, konkrete utbyggingsoppgaver og den langsiktige utviklingen som gradvis gir oss nye omgivelser og nye levemåter i gamle omgivelser. Fokus rettes mot både forming av omgivelsene, og mot prosessene som påvirker og styrer denne formingen.

Første del av studiet tar for seg den utbygde byens utfordringer. Ombygging av byen, endringer i livsstil, teknologiske og sosiale endringer, er med å omforme hverdagens byrom, gater og plasser. Endringene utfordrer våre forestillinger om hva byen er eller skal være, og stiller nye krav til form og design. Omforming krever innsikt i å formulere oppgaven, utføre design, og sikre gjennomføringen.

I neste del er perspektivet utvidet til større byregioner. Dagens bylandskap utvides og omdefineres. Transport er et sentralt tema, både for byens rom og for hverdags-livet. Byens strukturer og nettverk er de sentrale stikkordene.

Studiets tredje semester tar for seg storbyen i et internasjonalt perspektiv, og gjennomføres som utenlandsstudium i samarbeid med Aalborg Universitet eller University of California Davis.

I siste semester utarbeides hovedoppgave med veiledning, ut fra kompetansefelt og egne interesser.


En gyllen skorpe by - bt.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism