04 april 2006

- Et nederlag for norsk arkitektur

Kunnskapsdepartementet har stoppet videre prosjektering av Snøhettas vinnerutkast til nybygg for Kunsthøgskolen i Bergen.

Statsbyggs har vært i møte med Snøhetta om en videre bearbeiding av prosjektet i samsvar med de økonomiske rammene som er gitt fra departementet.

Et mulig alternativ er også at konseptutviklingen må starte på nytt med andre arkitekter. Uansett vil den tidligere framdriftsplan med mulig innflytting i 2009 bli sterkt forskjøvet.

Departementet presiserer at Statsbygg fortsatt skal arbeide for nytt bygg for kunsthøgskolen. Skisseprosjekt som ble lagt fram i begynnelsen av mars, blir av Departementet vurdert som for dyrt.

- Avgjørelsen om å stoppe prosjektet i sin nåværende form er en stor skuffelse for kunsthøyskolen, sier rektor Nina Malterud. Avgjørelsen innebærer et formidabelt brudd med de klare målsetningene om et signalbygg som lå til grunn for arkitektkonkurransen.

- Dette er et nederlag for norsk arkitektur, for staten som byggherre og for Bergen by, sier Malterud.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism