06 juni 2006

Unik gangbro

I forbindelse med utbyggingen av Lørenskog nye senter, skal det bygges en 70 meter lang gangbro over riksvei 159.

Selve brobanen plasstøpes i betong. Dette er en hengebro, men den får bare en skråstilt pilar. Kablene er forankret i selve broen.

Tilsvarende bro finner vi ikke i Norge og det er Arkitektskap AS og Aas-Jacobsen AS som vant arkitektkonkurransen.

Prisen ligger i underkant av 8 millioner kroner. Etter planen skal broen stå klar til sommeren 2007.

Entreprenør blir først valgt i 2007 med byggestart tidlig på året.

Unik gangbro - Teknisk Ukeblad.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism