23 august 2006

Designrelatert FoU og finansiering gjennom SkatteFUNN

14. september 2006 arrangerer Norsk Designråd seminar om finansiering av designrelaterte utviklingsprosjekter, i samarbeid med SkatteFUNN, Innovasjon Norge og Patentstyret

Nå kan bedrifter søke om finansiering av designrelaterte utviklingsprosjekter gjennom finansieringsordningen SkatteFUNN. Målet med seminaret er å gi deltagerne en innføring i hvilke muligheter dette kan gi. Seminaret gir et innblikk i sammenhengen mellom design og innovasjon og hva som kjennetegner designrelatert FoU.

Program

10.00 - 10.10 Velkommen
Jan R. Stavik, adm. dir. Norsk Designråd

10.15 - 10.35 Design som verktøy for innovasjon
Skule Storheill, senior rådgiver, Norsk Designråd

10.40 - 11.10 Det lønner seg å tenke nytt via SkatteFUNN
Ragnhild Rønneberg, avd. dir. SkatteFUNN, Norges Forskningsråd

11.15 – 11.55 Asono - designforankret FoU og bruk av SkatteFUNN
Richard Schrøder, daglig leder, Asono

12.00 - 12.50 Lunsj

12.55 - 13.35 Handicare - designforankret FoU og bruk av SkatteFUNN
Tom Myklebust, adm. direktør, Handicare

13.40 - 14.00 SkatteFUNN og sikring av industrielle rettigheter
Carl Fredrik Karlsen, seksjonssjef, Patentstyret

14.00 - 16.00
Mulighet for individuelle samtaler med representanter fra både SkatteFUNN, Norsk Designråd, Patentstyret og Innovasjon Norge om designrelaterte utviklingsprosjekter (faglig veiledning, finansiering, patentering/designrettigheter).


Dato: Torsdag 14. september 2006, påmeldingsfrist 8. september
Sted: DogA Norsk Design- og Arkitektursenter
Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
www.doga.no

Designrelatert FoU og finansiering gjennom SkatteFUNN - Norsk Designråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism