11 september 2006

Miljøet er viktigst

Hva slags styring har myndighetene med vår tids gullgravervirksomhet? Tenker noen på det kulturelle aspektet - på det estetiske? Er dette i tråd med norsk tradisjon og byggeskikk?

- Nei, sier arkitekt Chris Butters, som denne høsten kommer med boken "Hytteskikk" på Kommuneforlaget.

Arkitekten Ketil Kiran, tidligere president i Norske Arkitekters Landsforbund, har engasjert seg i norsk hytteutbygging i flere år. Han synes ikke at den er god nok.

- Planarbeidet gjøres av utbyggerne, ikke av en tung, faglig stab. Det vanlige er at utbyggerne kjøper et område, lager et privat forslag, og så går det gjennom den kommunale kvernen. De er styrt av at de skal ha mest mulig penger igjen for investeringene. Det er bare greit hvis kommunen har kraft og kompetanse nok til å ta andre hensyn enn de økonomiske.

Arkitektene: Miljøet er viktigst

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism