29 november 2006

Camera Obscura i stor skala

Datadesignet prøvebygg i form av et stort Camera Obscura på Honnørbrygga ved Royal Garden Hotel i Trondheim. Prosjektet lanseres med åpning lørdag 9.12. kl.12:00

Prosjektet er er knyttet til Digital modelling and prefabrication, og initiert av kunstneren Alf Christian Samuelsen. Konstruksjon og bygging gjennomføres av arkitektstudenter ved NTNU.

Fem studentgrupper hart designet hvert sitt forslag før en jury valgte ut det forslaget som studentene nå skal realisere i fellesskap. Studentene arbeider på skift, syv dager i uka, for å bli ferdige til åpningen den 9. desember.

Camera obscura (Latinsk for mørkt rom) er en optisk gjenstand som blant annet ble brukt som hjelpemiddel tegning og er en av konseptene som har ledet til oppfinningen av fotografering. Projeksjonen blir gjort på papir hvor en artist kan kopiere bildet. Fordelen med denne teknikken er at perspektivet blir riktig som bidrar til realismen i avbildningen.

Prinsippet bak camera obscura kan demonstreres veldig enkelt med en boks (som kan være på størrelse med et rom) med et hull i den ene siden.

Lys fra kun en del av et objekt vil komme igjennom hullet og treffe en spesifikk del av bakveggen. Resultatet er en projeksjon der utenomverdenen vises opp-ned.


Mer om Camera Obscura hos Filmmuseet.

"Perspektivmaskin" for skolebruk.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism