29 november 2006

Skatere, "foren eder"

Aftenposten Aften skrev nylig at "nye politivedtekter sidestiller skaterne med tiggere og prostituerte".

Hvorfor er det så vanskelig å ta byens kanskje ivrigste brukergruppe - skaterne - mer på alvor fremfor å velge å kriminalisere deres adferd?

Det vi trenger, er en porsjon politisk vilje, en langsiktig, konstruktiv plan og et tilstrekkelig budsjett for utbygging av et godt tilbud for skaterne på linje med all annen idrett i byen. I praksis betyr dette to ting:

For det første tilstrekkelige midler og gjennomføringskraft for å få bygget en kombinert innendørs og utendørs skatearena som er betjent og har tilstrekkelig oppsyn. Sammenlignet med en rekke andre investeringer i byen er det ikke avskrekkende beløp det her er snakk om. Kanskje er det nettopp skaterne og ungdommen som burde få førsterett til den omdiskuterte tomten ved siden av operabygget? En dedikert del av parkområdet fremfor at alt blir prydbusker og dyre, omdiskuterte statuer.

For det andre må vi få en endring av de nye politivedtekter slik at skaterne ikke risikerer å bli kriminalisert som følge av intolerante klageres forgodtbefinnende. I en storby som Oslo må lyd og rullende trafikk aksepteres, enten det er på to eller fire hjul og med eller uten motor.

Gi oss heller en by som kan brukes av alle, og legg forholdene til rette for de yngres interesser også.


Ta skaterne på alvor

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism