12 november 2006

Turning Torso

Turning Torso blei til fordi direktøren i det lokale bustadbyggjelaget HSB Malmø hadde sett eit bilete av skulpturen Twisted Torso, laga av den spanske arkitekten Santiago Calatrava. Han tenkte at det måtte vera mogeleg å laga ei bustadblokk med same forma, som ein vridd menneskekropp. Direktøren tok straks kontakt med Calatrava.

Ni kubar oppå kvarandre vrir seg 90 grader frå botn til topp. Inni dei 54 etasjane er det 147 utleigeleilegheiter, ti etasjar med kontor og møtelokale. 400 menneske står i kø for å få lov til å leiga husvære her.

Det nye landemerket - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism