16 november 2006

Urban eksplosjon

Erik Berg, Seniorrådgiver i Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet, har skrevet en kronikk i Dagbladet basert på samfunnskritikeren Mike Davis, siste bok «Planet of Slums» (se artikkel i Salon).

Dette knyttneveslaget av en publikasjon konkluderer med at Pentagons beste hjerner siden tilbaketrekningen fra Mogadishu i 1993 har våget seg inn på tankebaner som de fleste FN-, Verdensbank- eller State Department-ansatte kvier seg for å gå inn på: Utfordringene som følger logisk av manglende urbane reformer. Med kaldblodig klarhet hevder de amerikanske militærstrategene at de nye, forvokste slum-områdene vil bli det 21. århundres krigssoner.

Det setter unektelig byplanlegging i et noe spesielt lys dette.

Folk flytter fra bygd til by, ikke bare i Norge og Vesten, men i enda større grad i utviklingsland. Globalt er imidlertid byenes egenskapte vekst dobbelt så stor som den skapt av migrasjon - 60 prosent mot 30 prosent. Fattigdommen urbaniseres og feminiseres i et tempo uten sidestykke. Det er for liten kunnskap om de omfattende prosessene som pågår og hvordan utfordringer knyttet til urban fattigdom kan løses. Allerede for 20 år siden skrev Brundtland kommisjonen at «framtiden i alt overveiende grad vil bli urban og at folks mest umiddelbare miljøbekymringer vil bli urbane». Forstår vi hva som venter oss?

95 prosent av menneskehetens foreløpig siste ekspansjon vil skje i byer i utviklingsland. Befolkningen her vil fordobles til nesten fire milliarder i løpet av neste generasjon uten begrensende tiltak. Veksten skaper ekstreme utgaver av urbane regioner, såkalte agglomerater. Her veves nye nettverk av byer, korridorer og hierarkier av samfunn både formelt og uformelt.

I de fleste utviklingsland vokser ikke byer fram som «eksport-maskiner» som i Kina, Korea og Taiwan. Siden midten av 1980-tallet har industribyer som Bombay, Johannesburg, Buenos Aires, Belo Horizonte og Sao Paulo blitt ofre for massiv nedlegging av fabrikker. Likevel vokser befolkningen. I Afrika sør for Sahara er i tillegg økende produktivitet i landbruket, som er den antatte forutsetning for urbanisering, også fraværende. Det betyr at det økonomiske grunnlaget for en by i liten grad vil være i samsvar med størrelsen på befolkningen.

Den urbane eksplosjon - Dagbladet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism