26 februar 2007

Byplanlegging mot fedme

Det er en økende bevissthet om hvordan kommune- og byplanlegging kan påvirke kroppsvekten til innbyggerene. En ny studie viser at New Yorkere som bor i tett befolkede og fotgjengervennlige områder er slankere enn mennesker i andre bydeler. Her hjemme har vi ingen slik studie, men helseundersøkelser tyder på at mennesker i norske byer er slankere enn mennesker i mer spredtbygde strøk, selv om årsakene kan være sammensatte.

Den amerikanske studien konkluderer med at butikker, restauranter og god tilgang til offentlig transport i nærmiljøet, gjør at byfolket oftere tar spaserskoene på, heller enn å sette seg i bilen.

- Det er en relativt sterk sammenheng mellom bygningsmiljøet og kroppsmasseindeksen (BMI), selv i befolkningstette New York, sier Andrew Rundle ved Columbia University’s Mailman School of Public Health. Han er studiens hovedforfatter.


Forskerne fant tre karakteristikker ved bymiljøet som hadde en omvendt sammenheng med kroppsmasseindeksen:
  1. Det å bo i området med blandet utnyttelse – altså både boliger og butikker.
  2. Det å bo i nærheten av stoppesteder for offentlig transport.
  3. Det å bo i tett befolkede områder.


Kilde: Forskning.no.
Presentasjon av funn fra undersøkelsen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism