16 februar 2007

Sommerjobb ble arkitektkonkurranse!

Arkitektstudent Ingunn Lindbach (NTNU) og sosiologistudent Anne Drivenes Larsen (NTNU) samarbeidet i sommer om et prosjekt i regi av Blilyst, -et utviklingsprogram for innlandskommunene i Sør-Trøndelag, samt Rindal i Møre og Romsdal.

Prosjektet var i utgangspuktet formulert rundt en målsetting om å se på nye løsninger for bosetting på landet, løsninger som både skal tiltrekke seg potensielle tilflyttere, skape sosiale arenaer og utnytte fordelene ved å bo i naturen.


Det tok ikke lang tid før Ingunn og Anne, i samarbeid med Steinar Skjerdingstad i Blilyst, besluttet at det mest fruktbare ville være å utlyse en nasjonal arkitektkonkurranse. Sommerjobben ble dermed å utforme premissene for konkurransen, innhente samarbeidspartnere og utforme presentasjonsmateriell.

Ideportalen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism