14 februar 2007

Verdens frølager på Svalbard

Statsbygg står bak byggingen av det globale arktiske frøhvelvet på Svalbard. Hensikten med lageret er å beskytte frøressurser mot plantesykdommer, klimaendring, krigsødeleggelser og naturkatastrofer.

Anlegget utføres som et fjellanlegg, med en 120 m lang adkomsttunnel som leder inn til to fjellhaller, hver på 24x15 meter, beliggende i permafrosten, hvor frøene skal oppbevares. Inngangsportalen, som utføres i betong, er gitt en funksjonell og karakterfull utforming som skal stå frem i polarlandskapet som et landemerke. Portalens utforming ivaretar også de barske klimatiske forholdene som råder på Svalbard med hensyn til snø- og vindforhold og ras av løsmasser. Det tilrettelegges for en eksteriørmessig kunstnerisk utsmykking med utgangspunkt i en aksentuering av de spesielle lysforholdene på Svalbard gjennom året. Temperaturen i fjellhallene skal holde 18 minusgrader ved hjelp av et fryseaggregat. Permafrosten vil - ved siden av å sikre at temperaturen aldri vil komme over 4-6 minusgrader i tilfelle svikt i maskineri eller energitilførsel - sørge for stabile forhold geoteknisk sett.

Lageret vil bli unikt i verdenssammenheng, og vekker da også internasjonal interesse.

Frøhvelvet skal sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for fremtidige generasjoner. Svalbard har en ideell beliggenhet for dette formålet. Lageret vil inneholde duplikater av frøsamlinger som allerede er lagret i genbanker andre steder i verden, og vil fungere som et ekstra sikkerhetsnett for verdens matforsyning. Permafrosten på Svalbard vil sikre disse verdifulle ressursene i lang tid selv om elektrisitet/energitilførselene skulle bli borte over en lengre periode.

Frølageret skal sprenges rett inn i fjellet bak gruve tre på Svalbard. I den nedlagte gruven har allerede Nordisk Genbank i dag et mindre sikkerhetslager av frø fra nordiske kulturplanter. Med det nye lageret bedres forholdene for oppbevaring av frøene.

Etter planen vil det nye sikkerhetshvelvet for frø stå ferdig i september 2007. Det er på grunn av den isolerte beliggenheten til Svalbard og på grunn av permafrosten at frølageret legges hit.

- Her er det kontinuerlig frost i bakken store deler av året, forklarer seniorrådgiver Grethe Evjen i Landbruks- og matdepartementet. Effekten blir som i et stort kjøleskap og gir optimale forhold for lagring av inntil tre millioner forskjellige typer frø. Frøene oppbevares i et kjølelager hvor de fryses ned til minus 18 grader. Selv om strømforsyningen skulle svikte, så vil permafrosten, som holder 3 grader, sikre frøene.

Duplikat av frø som i dag er lagret i forskjellige genbanker verden over skal fraktes til Svalbard så snart det nye lageret står ferdig. Det skal være 500 frø av hver vekst. Dermed sikres frøene, som er viktige for matsikkerheten, mot naturkatastrofer, sykdom og liknende.Inngangen til anlegget ligger ca 120 meter over dagens havoverflate, hvilket er trygg margin i forhold til det nivå klimaforskere opererer med i forhold til scenarier for heving av det globale havnivået ved nedsmelting av polarisen. Anlegget er også lagt så langt inne i fjellet at den omkringliggende permafrosten ikke vil påvirkes av eventuell stigning av den gjennomsnittlige utemperaturen på Svalbard på lang sikt.

Det er Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet som finansierer bygget som er kostnadsberegnet til 30 millioner kroner. Sikkerhetshvelvet vil være norsk eiendom, mens frøene vil tilhøre landene hvor de hentes fra.

Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism