30 mars 2007

Isolasjon av trevirke

Gaia Lista AS, ved Bjørn Berge, har gjennomført et prosjekt der de har sett på ulike trebaserte isolasjonsmaterialene som i senere år har fått betydelig gjennomslag på kontinentet. Det dreier seg om løsfyll, matter og plater basert på rent trevirke i form av høvelspon eller defibrert tremasse. Disse materialen er interessante i en tid der miljøeffektivitet nå i stadig større grad etterspørres.

Spørsmålet er om disse produktene holder mål når det gjelder tekniske og miljømessige egenskaper. Som et svar på disse spørsmålene legges det fram en som en generell orientering til byggebransjen . Som mer spesifikke målgrupper vil i første rekke potensielle produsenter og importører i Norge og Norden, eventuelt også typehusindustrien, være aktuelle.Leverandøroversikt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism