06 mai 2007

Et steg videre på Vestbanen

Avtalen om salg av kulturhustomten på Vestbanen ble undertegnet den 27. april. Statsbygg har dermed undertegnet den første avtalen om salg av tomt på Vestbanen.

Bakgrunnen for salget er langvarige forhandlinger mellom Statsbygg og Oslo kommune. Selve reguleringsplanen for hele området ble vedtatt i juni 2006, eller for snart et år siden.

Særlig omstridt i forhold til de opprinnelige planene har vært et 13 etasjer høyt hotellbygg. I vinnerutkastet hadde arkitektene OMA/Space Group plassert dette helt fram - mellom stasjonsbygningen og Wilhelmsen-bygget. Nå er denne bygningen flyttet langt bakover mot kjøpesenteret i Vika.

Kultur, kunnskap og formidling
Vestbanen vil få en profil som vil styrke bylivet og hovedstadens identitet. Stikkordene er kultur, kunnskap og formidling.

På det tidligere sporområdet er det foreslått flere nye plasser, kultur, boliger, forretninger, bevertning og kontorer. Det nederlandske kontoret Office for Metropolitan Architecture(OMA) har tegnet prosjektet, som vant arkitektkonkurransen i 2002.

Juryen uttalte blant annet at "Den romlige organiseringen er i dette prosjektet meget dyktig gjennomført. Konseptet er unikt."

Ny bebyggelse er gitt et spennende skulpturelt uttrykk, og høydene er tilpasset eksisterende bygninger i området. Det blir derfor lavt i forkant mot de fredete stasjonsbygningene og Rådhusplassen, og høyere mot Munkedamsveien.

Statsbygg

1 comments :

  1. Planene for Vestbanen er endret siden 2007.

    Statsbygg har nå lyst ut en ny konkurranse om Nasjonalmuseum på Vestbanen

    SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism