06 mai 2007

Økern Sentrum


Ghilardi & Hellsten Arkitekter & Space Group
Ghilardi & Hellsten Arkitekter og Space Group vant arkitektkonkurransen for utviklingen av Økern Sentrum.

Ifølge juryen vil løsningen vil gi Økern en ny identitet gjennom en særpreget arkitektur, en utforming som skal gjøre området til Oslos beste sted for opplevelser, handel og service.

Space Group og Ghilardi & Hellsten legger stor vekt på uterommene omkring handlesentret, og bestreber seg på å føye sentret inn i en eksisterende sammenheng. Prosjektet er det forslaget som viser størst forståelse for oppgavens kontekstuelle dimensjon, og teamet illustrerer en evne til å skape en vev av gater og plasser med varierte romforløp som juryen mener samsvarer med de ambisjoner som både byen og Økern Senter ANS har for utvillingen av Økern sentrum, sier juryen videre i sin begrunnelse.

For mer informasjon, se www.okernsentrum.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism