19 mai 2007

Utsmykking, Høgskolen i Gjøvik


Børre Sæthre Untitled (Verical Flick), 2006, LED lys
Felles for verkene i Børre Sæthres kunstprosjekt ved høgskolen er at de tar sikte på å fungere som grep i dialog med arkitekturen i bygget og kommentere byggets formål. Gjennom et forsiktig samspill med byggets arkitektur har intensjonen bak kunstprosjektet vært å skape en sensitiv men tydelig identitet for Høgskolen i Gjøvik.

Arkitektenes oppgave var å skape et bygg som samlet alle sentralfunksjoner ved Høgskolen i Gjøvik, og Futhark Arkitekter AS som har tegnet bygget har fokusert mye på at alle byggets funksjoner skal være synlige og åpne. Det er lagt vekt på at man raskt skal kunne orientere seg og forstå byggets funksjoner. Utstrakt bruk av glassflater i vegger har skapt et lyst og tilgjengelig miljø.

Utsmykkingsutvalget ønsket kunst som kunne understreke byggets karakter på en gjennomgående og helhetlig måte, og glassflatene pekte seg ut som gode utgangspunkter for kunstneriske inngrep. Etter vurdering av seks kunstnere med erfaring og kompetanse på glass og lys, gav utvalget oppdrag om forprosjekt til Børre Sæthre. I forslaget presenterte Sæthre tre ulike grep for tre ulike områder i bygget, hvor lys, skygge og forandring er overordnede tema.

Untitled (Verical Flick) består av en vertikal linje av LED lys som går fra bakken til taket i byggets fasade. LED-lysene er programmert med 10 ulike programmer, et basisprogram til daglig bruk, syv monokrome programmer som er tenkt brukt ved f.eks temadager, studentuke etc. og to ”partyprogrammer” som kan brukes ved spesielle anledninger. Tanken er at brukerne skal ha anledning til å påvirke den visuelle variasjonen i kunstverket gjennom å endre program. Idéen med lysmarkeringen i fasaden har vært å skape en kommentar til byggets sentralfunksjon. Kunstneren har ønsket å gjøre et visuelt grep som markerer at dette er skolens kjernepunkt og samlingssted, og hensikten er at lyset vil bidra til å tydeliggjøre bygget som en sosial sentralenhet.

Utsmykkingsfondet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism