21 juli 2007

Urbane trehus

Hvordan kan moderne bruk av tre bidra til utbygginger i kommunen med gode kvaliteter for innbyggere og med tanke på overordnet stedsutvikling? det mangler ikke på initiativ som ønsker å se på bruken av tre.

Stavanger med Norwegian Wood har gått i bresjen for bruk av tre. TreFokus, LuHo og Kunnskapsbyen Lillestrøm kommer etter, og tar opp spørsmål om trehus til diskusjon på seminaret "Urbane trehus - bruk av tre i by- og tettstedsutvikling" den 27. september.

Mer bruk og foredling
I departementet snakkes det imidlertid mest om verdiskapning:

Økt bruk og større grad av foredling av tre bidrar til verdiskaping i skogbruket. I Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling, Ta landet i bruk, er satsing på verdiskaping med basis i trevirke en sentral del. Det er trebasert virksomhet i de aller fleste kommuner i Norge.

Departementets viktigste virkemiddel for verdiskaping i tresektoren er Trebasert innovasjonsprogram, som gir tilskudd til innovasjonsprosjekter i den trebaserte verdikjeden. Programmet forvaltes av Innovasjon Norge.

Det er viktig med et godt samspill mellom aktørene langs verdikjeden fra skog til marked. Produktutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling er forutsetninger for større etterspørsel og høyere foredlingsgrad.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism