21 juli 2007

Ønsker vekst innen møbel


Foto: Stokke
Innovasjon Møbel er et nytt pilotprogram fra Innovasjon Norge. Programmet er blitt etablert som et resulatat av nedgangen i møbelindustrien. Målet er å skape betydelig vekst i produksjon og dobling av eksporten innen 2015.

Møbelprodusentene i Norge har strevd både på hjemme- og eksportmarkedet. Her hjemme opplevde bedriftene en sterkt økende lavprisimport og kjedemakt. Utenlands hadde man tilsvarende utfordringer kombinert med liten internasjonal erfaring.

Lyspunkter
Men den fantes lyspunkter, det gjaldt det å utnytte spisskompetanse i noen nisjemarkeder som Ekornes (hvilestoler), HÅG AS (kontorstoler) og Stokke AS (barnemøbler). Med kunnskap om både årsakene til motgang og medgang ble Innovasjon Møbels strategiske satsingsområder valgt.

Programmet Innovasjon Møbel er en nasjonal pilot i Innovasjon Norge for utvikling av nasjonale innovasjonssystemer. Første fase ble ferdig i 2006, og andre fase går 2007-2008.

Bedrifter fra hele landet har vært involvert og samlet har det dreid seg om å utvikle klyngene. Konkret har det vært jobbet med omdømmebygging og eksportsatsing - og pilotering innenfor lamineringsteknologi. Ny møbeldesign krever andre produksjonsmetoder.

De forskjellige aktørene som er involvert i programmet er: Norsk Industri Møbel, Norsk Designråd og Innovasjon Norge.

Satsingsområder og arbeidsmetodikk:
  • Design- og produktutviklingsprosesser/-prosjekter
  • Markeds- og internasjonaliseringsprosjekter
Effekter og anbefalinger:
  • Prosjektene har ført til at flere bedrifter har endret sine strategier
  • Ny kompetanse er ervervet på markedskommunikasjon og merkevareledelse – dette har skjedd gjennom dialog og møteplasser
  • Produktutviklingen har blitt mer innovativ
  • Man har hentet ut klyngeeffekter uten å være geografisk nære
  • Konkurransekraften har økt som følge av innførte merkevarestrategier med fokus på design, differensiering og markedsorientering
  • Flere har bedret sin kunnskap på avtalerett, bedrede kontraktsinngåelser
  • Både prosess- og markedsmål internasjonalt er nådd
Innovasjon Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism