20 august 2007

Norges første passivhus (?)


50 cm tykke vegger.
Foto: NorOne
Det som hevdes å være Norges første "passivhus" etter den tyske PHPP-standarden bygges nå i Sørum kommune i Akershus. I Tyskland, Østerrike og Sveits, er det til nå bygget over 3000 passivhus.

Huset skal være selvforsynt med energi. Hele byggeperioden filmes og dokumenteres av NRK / FBI. Byggestart var 10. mai 2007, og huset skal være ferdig senhøsten 2007.

Passivhus er bygninger med ekstremt lavt varme- og energibehov. Oppvarmingsbehovet er under 15 kWh/m2/år (vanlig er >150).

Denne definisjonen gjelder for mellom-europeisk klima, men det er også oppnåelig i norsk klima, sier Tor Helge Dokka fra SINTEF.

Årlig totalt energibehov vil ligge rundt 90 kWh/m2/år (vanlig er 150-300). Husets tetthetsgrad skal ikke overskride n50 < 0,6 h^-1, tilsvarer infiltrasjon på 0,060 oms/t.

Boligen blir det første som Passivhaus-Institut i Darmstadt, Tyskland (www.passiv.de) PHPP-sertifiserer i Norge.

Prosjektet realiseres i samarbeid med Husbanken og SINTEF. Prosjekterende ingeniør er Passivbau fra Kaltenkirchen/Tyskland (passivehouses.eu/)

NorONE

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism