08 september 2007

Ny utforming av Kvenmuseet

Prosjektet «Object og ideas» og arkitektfirmaet A-LAB i Oslo arkitektkonkurransen rundt det nye Kvenmuseet i Vadsø. Etter det har diskusjonen gått høyt om hvorvidt vinnerutkastet ligger for tett opp til et åpenbart forbilde: Seattle Public Library.

Som bildene viser er det åpenbare likheter mellom biblioteket i Seattle og vinnerutkastet i Vadsø. At det er lov å la seg inspirere er hevet over tvil, men kriteriene påpeker blant annet et vesentlig punkt i konkurransegrunnlaget: man ønsker «et signalbygg og samspill med omkringliggende bygg», samt «vektlegging og styrking av kvenenes identitet og tilstedeværelse i regionen».

NALs konkurransekomité mener at a-labs vinnerprosjekt i konkurransen om Kvenmuseet er kritikkverdig likt OMAs Central Library i Seattle.

- Vi drøftet saken prinsipielt i konkurransekomiteen 23. august, forteller NALs konkurransesekretær Per Rygh til Arkitektnytt.

- Den er et godt eksempel på spørsmålet om hvor langt en arkitekt kan gå i å la seg inspirere av eksisterende byggverk. Jo mer særpreget en bygning er, jo forsiktigere bør man være. Her finnes det gråsoner, selvsagt, men konkurransekomiteen konkluderte med at a-labs prosjekt er kritikkverdig likt OMAs bibliotek.


Om det skyldes den oppståtte kritikken vites ikke, men prosjektet har nå fått en endret utforming:Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism