08 september 2007

Lavenergiprogram for bygg og anlegg

Byggenæringen og myndighetene har inngått et forpliktende samarbeid om et program for å få ned energibruken og bidra til miljøvennlig energiomlegging i bygg og anlegg.

-Byggenæringa står for en stor del av energibruken i Norge, og det er avgjørende for å nå våre klimamål at næringa etterstrever gode energiløsninger. Jeg er nå glad for at alle disse aktørene med ulike interesser i byggeprosessen går sammen i et forpliktende samarbeid. Dette er et flott eksempel på at når det private og det offentlige samarbeider får man til mye, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Gjennom de nye kravene i teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK) stiller nå myndighetene skjerpete krav til energieffektiviteten. Energibehovet i nye bygg skal være om lag 25 prosent under det som tidligere har vært minstekravet. -Byggenæringen vil gjennom et forpliktende og tett samarbeid med myndighetene kunne utvikle løsninger som bedrer energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg. Lavenergiprogrammet er et av flere flotte tiltak for å få ned energibruken og spare miljøet, sier olje- og energiministeren.

Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg er en langsiktig satsing både fra myndighetenes og næringens side. I første omgang er programmet planlagt over 10 år.

Les mer om lavenergiprogrammet (PDF).

Lavenergiprogram for bygg og anlegg - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism